Souhlas se zpracováním osobních údajů pro soutěž ContiVánoce

Zaškrtnutím příslušného políčka registračního formuláře soutěže ContiVánoce (dále jen „ContiVánoce“ nebo „soutěž“) udělujete společnosti Continental Barum s.r.o. se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 45788235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 150 57 (dále jen „my“ nebo společnost „Continental“), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, pro marketingové účely.

Marketingové účely zahrnují zejména následující činnosti zpracování:

  • zasílání obchodních sdělení informujících o nabídce našich produktů či služeb, různých výhodách a možnostech účasti v soutěžích a jiných akcích společnosti Continental;
  • optimalizaci takových marketingových sdělení za účelem jejich přesnějšího zacílení (personalizace) např. s ohledem na Vaše bydliště, účast na našich akcích, nebo Vámi zakoupené produkty.

Vaše osobní údaje mohou být za uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), např. společnostem zajišťujícím konání soutěží nebo rozesílání nabídek zboží a služeb. Seznam těchto smluvních partnerů naleznete na adrese: https://www.continental-pneumatiky.cz/osobni/pravidla-ochrany-udaju/agentury-cz.

Tento souhlas je udělován dobrovolně, a nebude-li odvolán, na dobu 4 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely, a to prostřednictvím žádosti/sdělení zaslaných emailem na adresu: ochranadat@continental.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním. Z důvodu plnění povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů budeme po přiměřenou dobu po odvolání Vašeho souhlasu zpracovávat údaje o tom, že jste souhlas udělil nebo odvolal, a to za účelem prokázání, na jakém základě Vám zasíláme naše obchodní sdělení. V případě odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu náš však můžete informovat, že se nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto evidenční údaje zpracovávali.

Máte právo kdykoli od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. Podrobnosti stanoví Podmínky ochrany osobních údajů ContiVánoce .